تولیدکننده ها

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

 چيست؟SSNR

 

عملكرد فوق العاده در كاهش نويز تصويربه هنگام تصوير برداري درنور كم پيدايش نويز در تصوير پديده اي اجتناب ناپذير مي باشد ، در اين حالت تصوير گرفته شده تصويري تاريك و مبهم خواهد بود. با استفاده از تكنولوژي SSNR نويز بوجود آمده تا حد بسيار زيادي حذف شده و تصاوير به شكلي زنده تر و واضح تر ارائه خواهند شد . حساسيت نوري ارتقاء يافته از ديگر نقاط قوت سيستم SSNR مي توان به افزايش حساسيت نوري در نور كم اشاره كرد ، بدين معنا كه تصوير ارائه شده توسط دوربينهاي مجهز به اين تكنولوژي تصويري روشن و مفهوم خواهد بود. دوربين هاي مجهز به SSNR ضمن داشتن قابليت تصوير برداري در نور كم همچنين از لحاظ حساسيت نوري هم نسبت به ديگر دوربينهاي مدار بسته با CCD رنگي 1/3 اينچ داراي برتري مي باشند . حذف سايه از تصاوير متحرك و روشن در شب همراه با پيدايش نويز از ديگر مشكلات تصوير برداري در شب ، مي توان به تشكيل دنباله اي سايه اي شكل به دنبال اشياء متحرك اشاره كرد. با استفاده از تكنولوژي برتر SSNR در دوربين هاي جديد سامسونگ تكوين اين سايه ها حذف شده و كاربر مي تواند در نور كم تصويري با كيفيت بالا همراه با شفافيت فوق العاده داشته باشد . صرفه جويي در حجم تصاوير ذخيره شده به روي ديسك از ديگر مزاياي تكنولوژي SSNR قابليت صرفه جويي در ذخيره سازي تصاوير به روي ديسك مي باشد. بدين معنا كه تصوير گرفته شده توسط دوربين مجهز به SSNR داراي ظرفيت كمتري نسبت به تصوير گرفته شده توسط دوربين معمولي مي باشد. ضمناً مي توان به كاهش 70 درصدي حجم تصوير با فرمت MPEG-4 به روي ذخيره ساز اشاره كرد كه در نتيجه آن ظرفيت بيشتري از دستگاه DVR قابل استفاده خواهد بود .


محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

مطالب آموزشی