تولیدکننده ها

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

عملکرد Pentaplex سيستم يعني انجام پنج عمل همزمان: ضبط مداوم و مستقل از اراده کاربران ، نمايش تصوير زنده ، نمايش تصوير ضبط شده ، انتقال با پروتکلهاي مخابراتي و LAN ,WAN .


محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

مطالب آموزشی