تولیدکننده ها

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

varifocal به این معنی است که FOV و میزان میملیمتر لنز قابل تنظیم است،بیشتر لنز دوربین های دید در شب به صورت FIX می باشند لنز های varifocal با استاندارد های زیر در بازار موجود می باشند. 2.8 به 12 میملیتر لنز 3.5 به 8 میلیمتر لنز 4 به 9 میلیمتر لنز 6 به 60 میلیمتر لنز 5 به 5 میلیمتر لنز 5 به 100 میلیمتر لنز 6 به 36 میلیمتر بیشتر لنز های موجود در بازار به صورت نامبرده شده می باشند ولی ممکن از طبق سفارش لنز های دیگری نیز در بازار موجود باشد. لنز های دوربین ها به دو صورت AUTO IRIS و MANUAL تولید می شوند.

انگلیسی: Varifocal means that the FOV and mm lense of the camera can be adjusted. Most of our cameras have a fixed lens. This means if you purchase a camera with a 3.6mm lense, you cannot change it. A few of our camera have varifocal lenses. These are lenses that can be adjusted after purchase. They will be indicated as varifocal lenses and the adjustably will also be listed. It might say SSC-111WC Varifocal 4-8mm. This means that the camera's lense can be adjusted anywhere between 4mm and 8mm to achieve the desirable Field of View (FOV). Keep in mind this is different than the lense being in focus. All of the cameras we sell already have the lenses in focus for a crisp and clear picture


محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

مطالب آموزشی