تولیدکننده ها

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

نحوه راه اندازي سيستم تلفن كننده كلاسيك (آموزش نصب تلفن کننده کلاسیک) ترمينالهاي موجود بر روي دستگاه تلفن كننده: ترمينال ورودي TEL: اين ترمينال جهت اتصال خط تلفن شهري به دستگاه تلفن كننده پيش بيني شده است. ترمينال ورودي تحريك SIN: اين ترمينال كه داراي دو ورودي +و- ميباشد جهت تحريك دستگاه به كار مي رود كه بايد ترمينال + را به ترمينال مثبت قسمت SIR دستگاه دزگير وصل و ترمينال– را به ترمينال منفي قسمت SIR دستگاه دزگير وصل كنيد. ترمينال تغذيه 12 ولت )+ و – (: ورودي + اين ترمينال را به خروجي مثبت ترمينال باطري دزگير وصل و نيز ورودي – را به خروجي ترمينال منفي باتري دستگاه دزگير وصل مي كنيد. .6.2 نحوه برنامه ريزي دستگاه تلفن كننده : .جهت وارد نمودن شماره تلفن به حافظه دستگاه : ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را (از بين عدد 1 تا 12 ) وارد كرده ، دكمه ENTER را بزنيد سپس شماره مورد نظر خود را تا سقف 11 رقم وارد كنيد و در انتها دكمه ENTERR را فشار دهيد. MIM) + شماره حافظه (عدد 1 تا 12 ) +ENTER + شماره تلفن ( تا 11 رقم ) + (ENTER .جهت مشاهده شماره تلفن در دستگاه: ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس دكمه CHECK را بزنيد، با فشار مجدد دگمه CHECK حافظه بعدي ديده ميشو د. (MIM + CHECK ) .جهت تست شماره گيري : ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را وارد كنيد ،در انتها دكمه MESSAGE را وارد كنيد كه در نتيجه دستگاه اقدام به شماره گيري و پخش پيام مي كند . ( MIM + شماره حافظه مورد نظر + MESSAGE ) .جهت پاك كردن حافظه : ابتدا دكمه MIM وارد كرده سپس شماره حافظه مورد نظر را وارد مي كنيد ودر انتها 2 بار دكمه اينتر را وارد مي كنيد. ( MIM + شماره حافظه + ENTER + ENTER) .جهت ضبط پيام : ابتدا دكمه MESSAGE را وارد ، سپس دكمه ENTER را وارد مي كنيد، در اين لحظه شما 20 ثانيه فرصت داريد تا پيام خود را ضبط كنيد و در آخر پيام دكمه ENTER را وارد كنيد تا پيام شما در حافظه دستگاه ثبت شود. ( MESSAGE + ENTER + ضبط پيام تا 20 ثانيه + ENTER) .جهت پخش پيام : ابتدا دكمه MESSAGE را وارد كرده سپس دكمه CHECK را وارد كنيد، در اين لحظه پخش پيام آغاز مي شود. (MESSAGE + CHECK )
کلمات کلیدی: آموزش نصب,راه اندازی  تلفن کننده کلاسیک  برنامه ریزی دزدگیر اتوماتیک حافظه وارد کردن شماره مشاهده شماره تلفن کننده سیم کارتی تست شماره گیری تلفن کننده


محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

مطالب آموزشی