تولیدکننده ها

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

 

راهنمای استفاده از ریپیتر افزایش برد دزدگیر اماکن

 کد دهی چشم و مگنت و دتکتور بی سیم به ریپیتر افزایش دهنده برد

دستگاه را روشن کرده ،شاسی KEY داخل دستگاه را فشار دهید . LED ترانسفر روشن می شود.سنسور های بی سیم (چشم بی سیم ، مگنت بی سیم و دتکتور بیسیم) را دو بار تحریک نمایید . در این حالت LED ترانسفر خاموش و میگردد.بعد از اتمام کد دهی دستگاه را یک بار خاموش نمایید.سپس سنسور های بیسیم را روی دستگاه دزدگیر کد دهید.دستگاه آماده می گردد.

نکته : در صورتی که هنگام کد دهی ، LED ترانسفر روشن بماند عملیات کد دهی را مجددا تکرار نمایی

2-آموزش کد دهی ریموت

دستگاه را روشن کرده،سپس شاسی KEY داخل دستگاه را فشار دهید LED ترانسفر روشن می شود.دکمه باز ریموت را دوبار فشار دهیدLED ترانسفر خاموش می شود.

3-پاک کردن حافظه دستگاه:

دستگاه را خاموش کرده ،جامپر را خارج و دستگاه را روشن نمائید ،در این حالت LED دستگاه روشن و خاموش می شود.اکنون پس از 5 ثانیه دستگاه را خاموش نمایید و جامپر را در جای خود قرار داده سپس دستگاه را روشن نمایید.

نکته:تا زمانی که دستگاه دزدگیر اماکن ریست و سنسور جدید روی ریپیتر کد نشود کدهای قبلی پاک نمیگردند.

قابل توجه نصاب ها:

حتما قبل از روشن شدن دستگاه ،آنتن را در جای خود نصب نمایید.

بعد از اتمام کلیه مراحل کد دهی سوکت باطری را در جای خود قرار دهید

.

 


محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

مطالب آموزشی